Loading...

Phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay

Phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay
Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
Số trang: 144 trang
Giá tiền: 53.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 2 phần:

  Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay.

  Phần thứ hai: Các nhân tố tác động, yêu cầu và một số giải pháp phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay.

  Nội dung cuốn sách nhằm làm sáng tỏ những quan điểm cơ bản của Đảng ta và của quân đội về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Đình Quý (Chủ biên)
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam - TS. Trần Hoàng Long
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Viện khoa học và xã hội nhân văn quân sự
  Giá tiền: 100.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. NGND. Nguyễn Bá Dương
  Giá tiền: 98.000 đ