Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải cách thể chế chính trị (Sách tham khảo)

Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải cách thể chế chính trị (Sách tham khảo)
Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
Số trang: 603 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 8 chương, phân tích, lý giải, chứng minh những khía cạnh khác nhau về lý luận, nội hàm, những vấn đề, yêu cầu bức thiết cũng như những thách thức nảy sinh trong bối cảnh chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc, qua đó làm nổi bật ý nghĩa của lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Cuốn sách là công trình nghiên cứu của những học giả, chuyên gia lý luận hàng đầu về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc do Ngô Đại Binh làm chủ biên, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và độc giả quan tâm đến vấn đề này. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ