Đô thị xanh, thông minh (Từ thực tiễn thành phố Thanh Hóa)

Đô thị xanh, thông minh (Từ thực tiễn thành phố Thanh Hóa)
Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
Số trang: 392 trang
Giá tiền: 214.000 đ
Xuất bản: Tháng 01/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Phát triển đô thị hiện đại, bền vững, xanh, thông minh là hướng phát triển của nhân loại tiến bộ nhằm tạo động lực phát triển kinh tế, phát triển xã hội, cải thiện điều kiện sống của con người, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Là một trong các đô thị trọng điểm ở Bắc Trung Bộ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của tỉnh Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa có nhiều tiềm năng để phát triển. Trong những năm qua, thành phố đã có sự phát triển nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng khá cao, kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, đời sống nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, những kết quả đạt được còn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân thành phố. Vì vậy, phát triển đô thị xanh, thông minh là giải pháp cho sự phát triển của thành phố Thanh Hóa, nhằm giải quyết vấn đề của đô thị hiện đại và tạo ra xung lực mạnh cho thành phố.

  Cuốn sách Đô thị xanh, thông minh (từ thực tiễn thành phố Thanh Hóa), góp phần cung cấp tài liệu tham khảo cho bạn đọc tìm hiểu về vấn đề xây dựng đô thị xanh, thông minh từ thực tiễn thành phố Thanh Hóa. Nội dung cuốn sách hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến đô thị, cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển thành phố hiện đại, bền vững, hướng tới đô thị xanh, thông minh, phân tích thực trạng phát triển của thành phố Thanh Hóa, đồng thời đưa ra định hướng và giải pháp phát triển thành phố Thanh Hóa hiện đại, bền vững, hướng tới đô thị xanh, thông minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
  Giá tiền: 350.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ