Đô thị xanh, thông minh (Từ thực tiễn thành phố Thanh Hóa)

Đô thị xanh, thông minh (Từ thực tiễn thành phố Thanh Hóa)
Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
Số trang: 392 trang
Giá tiền: 214.000 đ
Xuất bản: Tháng 01/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Phát triển đô thị hiện đại, bền vững, xanh, thông minh là hướng phát triển của nhân loại tiến bộ nhằm tạo động lực phát triển kinh tế, phát triển xã hội, cải thiện điều kiện sống của con người, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Là một trong các đô thị trọng điểm ở Bắc Trung Bộ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của tỉnh Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa có nhiều tiềm năng để phát triển. Trong những năm qua, thành phố đã có sự phát triển nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng khá cao, kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, đời sống nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, những kết quả đạt được còn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân thành phố. Vì vậy, phát triển đô thị xanh, thông minh là giải pháp cho sự phát triển của thành phố Thanh Hóa, nhằm giải quyết vấn đề của đô thị hiện đại và tạo ra xung lực mạnh cho thành phố.

  Cuốn sách Đô thị xanh, thông minh (từ thực tiễn thành phố Thanh Hóa), góp phần cung cấp tài liệu tham khảo cho bạn đọc tìm hiểu về vấn đề xây dựng đô thị xanh, thông minh từ thực tiễn thành phố Thanh Hóa. Nội dung cuốn sách hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến đô thị, cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển thành phố hiện đại, bền vững, hướng tới đô thị xanh, thông minh, phân tích thực trạng phát triển của thành phố Thanh Hóa, đồng thời đưa ra định hướng và giải pháp phát triển thành phố Thanh Hóa hiện đại, bền vững, hướng tới đô thị xanh, thông minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
  Giá tiền: 350.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Châu Hoàng Thân
  Giá tiền: 116.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - GS. Fredmund Malik - TS. Nam Nguyễn
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ