Học viện Chính trị đón nhận Huân chương Sao Vàng

Ngày đăng: 26/10/2011 - 16:10

Sáng 25-10-2011, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (25-10-1951 – 25-10-2011) và đón nhận Huân chương Sao Vàng.

a1

Trung tướng Ngô Xuân Lịch gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ quyết chiến,

quyết thắng của Học viện Chính trị

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lẵng hoa chúc mừng. Tới dự Lễ kỷ niệm có Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, quân đội, các địa phương. Đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tham dự buổi Lễ.

a2

Các đại biểu tham dự buổi Lễ

Ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của Học viện, Trung tướng Nguyễn Tiến Quốc, Giám đốc Học viện Chính trị nêu rõ: Từ trường Chính trị Trung cấp ngày đầu được thành lập, 60 năm qua, Học viện đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng phấn đấu vươn lên trở thành một trong những trung tâm lớn về giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn của quân đội và của quốc gia, góp phần tích cực vào việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh.

Đội ngũ cán bộ được Học viện đào tạo không ngừng trưởng thành và phát triển, nhiều đồng chí trở thành tướng lĩnh của quân đội, nhiều đồng chí giữ trọng trách cao của Đảng và Nhà nước có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng, hoạch định và tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chiến lược quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trung tướng Nguyễn Tiến Quốc nhấn mạnh, phát huy truyền thống vẻ vang, Học viện sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tập trung đổi mới toàn diện công tác giáo dục - đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện mô hình, mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, đổi mới nội dung gắn với đổi mới phương pháp và chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học; tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng đào tạo đối với tất cả các cấp học, bậc học, các loại hình đào tạo, khẳng định, nâng cao vị thế và uy tín của Học viện trong hệ thống các học viện, nhà trường của quân đội và quốc gia.

Qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng hai Huân chương Hồ Chí Minh, Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều Huân, Huy chương, phần thưởng cao quý khác... Đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, Học viện vinh dự được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta.

Tại buổi Lễ kỷ niệm, Trung tướng Ngô Xuân Lịch đã trao bằng chứng nhận và gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Học viện, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Học viện vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị, Trung tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích và sự trưởng thành của Học viện Chính trị. Trung tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới, Học viện Chính trị cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, “Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020”, Nghị quyết 86 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới, các quan điểm, tư tưởng của Đảng, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Học viện tập trung mọi nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, trước hết là nhiệm vụ đào tạo chính ủy cấp trung đoàn, sư đoàn, giảng viên và cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn phục vụ sự nghiệp xây dựng quân đội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ chủ trì cấp cục, vụ, viện của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Học viện cần tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ của Học viện, của quân đội, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng quân đội về chính trị, tăng cường sức mạnh chính trị, tinh thần của quân đội; đấu tranh với các quan điểm, nhận thức lệch lạc, sai trái, góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng.

Học viện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên cả về phẩm chất và năng lực, đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong tình hình mới; chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện, các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Phạm Ngọc Huệ

Bình luận