Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012

Ngày đăng: 23/03/2012 - 18:03

Ngày 23-3-2012, tại Văn phòng Trung ương Đảng diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương. Tới dự có các đồng chí: Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương; Hoàng Công Hoàn, Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng, Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng TƯ; các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng, lãnh đạo 12 cơ quan thuộc Khối thi đua. Đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Khối phó Khối thi đua tham dự.

aHoi-nghi-tong-ket

Năm 2011, các cơ quan trong Khối thi đua các cơ quan Đảng TƯ đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, động viên đảng viên, cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành với chất lượng cao, toàn diện kế hoạch công tác được giao; lãnh đạo Khối thi đua đã bám sát các quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ và Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp đặc thù của khối các cơ quan đảng ở TƯ. Những nội dung đề ra trong kế hoạch công tác thi đua năm 2011 của Khối đều được thực hiện và hoàn thành tốt.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo tổng kết và đóng góp ý kiến nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khối thi đua (Theo CV số 147/BTĐKH-VII, ngày 17-2-2012 của Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ). Trên cơ sở kết quả đánh giá, chấm điểm thi đua đối với từng cơ quan trong Khối, đoàn kiểm tra và Lãnh đạo Khối đã giới thiệu để bỏ phiếu suy tôn 7 đơn vị trong Khối là thành viên tiêu biểu xuất sắc năm 2011, đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua. Kết quả bỏ phiếu kín, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật được đề nghị Chính phủ tặng Cờ Thi đua (Đoạt Giải Ba trong toàn Khối) và là Khối phó trong Khối thi đua năm 2012.

Tại Hội nghị, lãnh đạo 12 đơn vị của Khối thi đua các cơ quan Đảng TƯ đã cùng ký kết Giao ước thi đua năm 2012, xác định nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mình trong năm 2012, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện nhiệm vụ đó, có đánh giá sơ kết theo từng tháng, từng quý…

Lan Hương

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả