Hội nghị tập huấn công tác lãnh đạo, quản lý xuất bản

Ngày đăng: 06/10/2011 - 10:10

Ngày 5-10-2011, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lãnh đạo, quản lý xuất bản.

_MG_1111

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. 

Các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thế Kỷ trình bày về một số nội dung cơ bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác xuất bản như Chỉ thị số 22-CT/TW về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; Thông báo kết luận của Ban Bí thư về xây dựng mô hình nhà xuất bản trước yêu cầu mới... 

Đồng chí Đỗ Quý Doãn giới thiệu nội dung cơ bản một số văn bản quản lý Nhà nước về xuất bản như văn bản hợp nhất nội dung Luật Xuất bản ngày 3/12/2004 với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 3/6/2008, văn bản hợp nhất nội dung Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản với Nghị định số 11/2009/NĐ-CP, Nghị định số 110/2010/NĐ-CP, Nghị định số 72/2011/NĐ-CP...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan tới nội dung xuất bản phẩm và công tác xuất bản.

Theo www.tuyengiao.vn

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả