Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI

Ngày đăng: 08/05/2012 - 10:05

 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị.   ( Ảnh: TRẦN HẢI )

Ngày 7- 5, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Hà Nội đã khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI. Ðồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư.

Hội nghị bàn các nội dung: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX)"Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)"Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Xem xét, quyết định một số vấn đề về chính sách xã hội, tiền lương giai đoạn 2012- 2020; và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Bốn tháng đầu năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản,... nhưng kinh tế vĩ mô đã có những chuyển biến tích cực. Lạm phát và lãi suất đều giảm; tính thanh khoản của hệ thống các ngân hàng thương mại được cải thiện. Kim ngạch xuất khẩu tăng khá. Dự trữ ngoại hối tăng nhanh, tỷ giá giữ được ổn định. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng, trong đó giải ngân vốn FDI, ODA đạt khá. Sản xuất, kinh doanh vẫn có tăng trưởng. Hoạt động du lịch khá sôi động, lượng khách quốc tế tăng mạnh. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm, các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết. Trật tư, an toàn giao thông có mặt tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định. Công tác đối ngoại tiếp tục đạt kết quả tích cực. Ðồng chí đề nghị Ban Chấp hành Trung ương biểu dương những cố gắng và đóng góp to lớn, rất có ý nghĩa của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước trong thời gian qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật vị trí, tầm quan trọng; mục đích, yêu cầu đặt ra đối với từng nội dung mà Ban Chấp hành Trung ương Ðảng sẽ tập trung thảo luận, xem xét, quyết định tại Hội nghị này. (Toàn văn Bài phát biểu đăng trên Báo Nhân Dân ra hôm nay).

Dự kiến, Hội nghị làm việc đến ngày 15- 5.

Theo Báo Nhân dân

Bình luận