Đảng là mùa xuân đẹp nhất

Ngày đăng: 03/02/2012 - 13:02

Trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt, mùa xuân tượng trưng cho sự trẻ trung, non tơ và những gì tốt đẹp nhất - “Một năm bắt đầu từ mùa xuân”. Thật là một sự trùng hợp, cách mạng Việt Nam cũng bắt đầu từ mùa xuân - mùa xuân năm 1930 với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Vừa mới ra đời, Đảng cùng nhân dân liên tiếp trải qua ba cuộc tổng diễn tập, chuẩn bị lực lượng cách mạng, chớp thời cơ ngàn năm có một, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “long trời lở đất”, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, để rồi mùa xuân năm 1946, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, công dân Việt Nam khắp từ Bắc chí Nam được cầm trên tay lá phiếu thực hiện quyền dân chủ của người làm chủ đất nước.

Phút giây hoà bình thật ngắn ngủi! Thù trong giặc ngoài đã cấu kết chặt chẽ với nhau, hòng bóp chết chính quyền cách mạng còn non trẻ. Tình thế cách mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”. Cả dân tộc Việt Nam cùng nhau ra trận với quyết tâm “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, gian khổ với những mùa xuân “nếm mật nằm gai” đã kết bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiếp tục là hậu phương cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng ác liệt đã ghi dấu biết bao chiến công hiển hách của quân và dân cả nước qua những mùa xuân lịch sử. Mở đầu là phong trào Đồng khởi trong mùa xuân năm 1960. Tiếp đó là thắng lợi liên tiếp của nhân dân ta trên cả hai miền đất nước đã tạo ra thế và lực mới để Đảng ta quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Thắng lợi mùa xuân năm 1968 “làm rung chuyển” cả lầu Năm góc của Mỹ. Mùa xuân Kỷ Dậu năm 1969, trước lúc đi xa, Bác làm thơ xuân chúc tết đồng bào: “Năm qua thắng lợi vẻ vang. Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào. Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào. Bắc - Nam sum họp, xuân nào vui hơn!”. Bài thơ chúc tết của Bác là mệnh lệnh của non sông đất nước, thúc giục cả dân tộc ra trận lập chiến công. Chiến công nối tiếp chiến công, từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đến cuộc tiến công chiến lược xuân - hè (1972), đã buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán ký kết Hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.

Mùa xuân năm 1975, thế và lực cách mạng của ta ngày càng lớn mạnh không ngừng. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đại thắng mùa xuân năm 1975 là thành quả vĩ đại bắt nguồn từ mùa xuân năm 1930 với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và là kết quả tất yếu của hy sinh, vượt qua gian khổ của triệu triệu chiến sỹ, đồng bào ta trong hai cuộc kháng chiến thần thánh ba ngàn ngày của dân tộc Việt Nam.

Vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đường lối đổi mới của Đảng được khởi xướng từ Đại hội VI thực sự là sức bật mới - sức xuân mới - làm thay đổi căn bản nền kinh tế - xã hội của nước ta. Nghị quyết Đại hội VII, VIII, IX, X và XI của Đảng tiếp tục khẳng định con đường đi lên CNXH ở nước ta là sự lựa chọn duy nhất đúng của Đảng, Bác Hồ và của chính lịch sử… đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh.

Sự phát triển của Việt Nam được thực tiễn chứng minh bằng những thành tựu vượt bậc của 25 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng - an ninh. Việt Nam đã trở thành nước có nền kinh tế phát triển năng động nhất Đông Nam Á và được Liên Hợp quốc ghi nhận là nước đã hoàn thành 5/8 mục tiêu thiên niên kỷ… Đây là bức tranh toàn cảnh về sự thay đổi của đất nước sau những mùa xuân lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng là những minh chứng hùng hồn khẳng định Nghị quyết Đại hội XI đã và đang đi vào thực tiễn cuộc sống, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng để Đảng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mình, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp.

Dân tộc Việt Nam mãi mãi không quên những mùa xuân theo Đảng lập chiến công, tạo nên những bản hùng ca trong lịch sử dân tộc. Mừng xuân mới, mừng Đảng ta 82 tuổi, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên khắp cả nước cùng đoàn kết một lòng, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn từ mùa xuân năm 1930.

Theo Tạp chí Xây dựng Đảng

Bình luận