Nhớ anh Thọ

Ngày đăng: 07/10/2011 - 10:10

Võ Chí Công*

Qua các thời kỳ cách mạng, thời gian công tác của tôi đối với anh Thọ không nhiều như các đồng chí lãnh đạo khác. Tuy nhiên, thông qua những công tác chủ yếu của anh đảm nhận trước Đảng, tôi thấy anh - một cán bộ lãnh đạo của Đảng có những nét nổi bật, ngoài sự tận tụy suốt đời vì sự nghiệp chung của Đảng và dân tộc.

le-duc-tho3

Anh, một nhà tổ chức lâu năm của Đảng, đã có công đóng góp quan trọng cho Đảng về đường lối chung; đồng thời xây dựng đường lối, chính sách tổ chức và cán bộ của Đảng qua các thời kỳ cách mạng. Trong công tác cán bộ, anh là người có tính quyết đoán trong sắp xếp, bố trí và đào tạo một đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước đáng tin cậy, bảo đảm mục tiêu chiến lược của Đảng. Anh nắm vững tâm tư, nguyện vọng, khuyết, nhược điểm của các thế hệ cán bộ, tạo được một đội ngũ cán bộ kế thừa cho các giai đoạn chung. Rất nghiêm khắc đối với sai lầm khuyết điểm, nhưng anh cũng rất khoan dung, chân tình khuyên răn, nhắc nhở và thương yêu cán bộ. Công lao của anh là chủ yếu.

Anh, một nhà ngoại giao uyên bác, sắc sảo trong đấu tranh chính trị ngoại giao khi được Đảng phân công phụ trách lĩnh vực này trong một thời gian, nhất là chỉ đạo tại Hội nghị Pari về Việt Nam.

Tính kiên quyết, khẳng khái, không khoan nhượng trước kẻ thù nhằm bảo vệ chính nghĩa, lẽ phải, giữ vững nguyên tắc nhưng rất khôn khéo, mềm dẻo về sách lược, chiến thuật, làm cho kẻ thù phải khâm phục, buộc chúng phải chấp nhận. Những lời lẽ đối đáp, tranh luận, ứng xử với Kítxinhgiơ tại Hội nghị Pari để đạt kết quả về Hiệp định hòa bình chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh của con người anh. Nhiều lần anh đã điện trực tiếp hỏi tôi những diễn biến ở chiến trường để đấu tranh ngoại giao. Tôi đã góp ý kiến được anh nhất trí.

Anh, một cán bộ lãnh đạo thông minh, sáng tạo, thực tiễn, sát quần chúng, sát thực tế.

Thời gian chống Mỹ, tôi ở chiến trường Khu 5 đã nhận điện, thư của anh thay mặt Bộ Chính trị chỉ đạo, và ở Hội nghị Pari, anh luôn theo sát tình hình diễn biến ở chiến trường và hỏi ý kiến cụ thể để kết hợp đấu tranh ngoại giao với chiến đấu ở chiến trường.

Những góp ý của anh về chỉ đạo chiến trường và nhiều sáng kiến trong đấu tranh ngoại giao biểu hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng trong đấu tranh, tạo nên sức mạnh tinh thần và niềm tin vững chắc ở thắng lợi của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong chiến đấu.

Nhớ và thương tiếc anh, tôi nói lên những nổi bật của anh trong sự nghiệp cách mạng để noi gương - một cán bộ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, là học trò xuất sắc của Bác Hồ, và cũng để nhớ lại những kỷ niệm sâu sắc, đầy tình cảm khi gặp nhau ở chiến trường cũng như những ngày cùng nhau công tác.* Nguyên: - Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

- Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trích trong cuốn Lê Đức Thọ - Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng;

Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011

Bình luận