Phát triển công nghiệp công nghệ cao - kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Phát triển công nghiệp công nghệ cao - kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Lại Trần Tùng
Số trang: 176 trang
Giá tiền: 62.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách góp phần luận giải những vấn đề lý luận chung về công nghệ cao và công nghiệp công nghệ cao, những kinh nghiệm phát triển công nghiệp công nghệ cao ở một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học cho phát triển công nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam trong vận dụng và đề ra chiến lược, chính sách phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ