Tác giả: Hồ Ngọc Châu - Trần Thị Thúy Nga - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Phạm Thanh Thủy
Giá tiền: 131.000 đ
Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
Giá tiền: 516.000 đ
Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Văn phòng Chủ tịch nước
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Đô, Đảng bộ quận Cầu Giấy
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trần Ngọc Đường (Chủ biên) - TS. Lê Văn Thành
Giá tiền: 85.000 đ
Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai; Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 112.000 đ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Thông tấn xã Việt Nam
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Trần Khắc Việt - TS. Nguyễn Hải Yến
Giá tiền: 146.000 đ
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ biên)
Giá tiền: 120.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Chí Trung, TS. Phạm Văn Kiền và nhà báo Nguyễn Bá đồng chủ biên
Giá tiền: 132.000 đ
Tác giả: Sơn Tùng
Giá tiền: 160.000 đ
Tác giả: Nguyễn Thụy Kha
Giá tiền: 145.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 43.000 đ
« 1 2 3 4 5 »