Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 43.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 87.000 đ
Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 35.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Phùng Trung Tập
Giá tiền: 273.000 đ
Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
Giá tiền: 152.000 đ
Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
Giá tiền: 243.000 đ
Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân
Giá tiền: 168.000 đ
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: 60.000 đ
Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
Giá tiền: 119.000 đ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
Giá tiền: 90 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
Giá tiền: 39.000 đ
Tác giả: James G. Stavridis; Người dịch: Hà Anh Tuấn
Giá tiền: 218.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
Giá tiền: 235.000 đ
« 2 3 4 5 6 »