Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Stephen Smith và Jean de La Guérivière (Người dịch: Nguyễn Thị Tươi)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Trường
Giá tiền: 251.000 đ
Tác giả: ThS. Lê Công Tiến - TS. Trần Huyền Trang (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 14.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 89.000 đ
Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
Giá tiền: Liên hệ
« 2 3 4 5 6 »