Tưởng nhớ đồng chí Lê Văn Lương, người cộng sản trung kiên, suốt đời phấn đấu vì Đảng, vì dân

Ngày đăng: 27/03/2012 - 16:03

Đại tướng VĂN TIẾN DŨNG*

Có lẽ hiếm có những người trẻ tuổi bước vào đời với lòng yêu nước sôi nổi, đầy tinh thần hy sinh, sớm chọn được lý tưởng và con đường đi đúng đắn như đồng chí Lê Văn Lương.

LeVawbluong2aa

Đồng chí Lê Văn Lương và đồng chí Võ Nguyên Giáp gặp nhau nhân kỷ niệm 90 năm

ngày sinh nhà văn Nguyễn Công Hoan

Mười lăm tuổi tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, 17 tuổi gia nhập nhóm Cộng sản Đông Dương, 18 tuổi bị đế quốc bắt giam rồi bị kết án tử hình! Sau đó được giảm án xuống khổ sai chung thân và đày đi Côn Đảo. Đồng chí chính là một trong số 31 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng (năm 1960) trước ngày khởi nghĩa đã được đế quốc Pháp "tặng" cho 222 năm tù đày, mà Bác Hồ đã nhắc tới trong bài nói chuyện ở buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng. Chính sách khủng bố của kẻ thù như một thứ lửa thử vàng tôi luyện người cách mạng. Trong tù đồng chí đã trưởng thành, giữ vững khí tiết gan vàng dạ sắt và tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhà tù cho đến ngày được giải phóng.

Kể từ đó đến ngày về nghỉ, phần lớn thời gian công tác của đồng chí là trên cương vị phụ trách công tác tổ chức của Đảng. Phải nói rằng, qua thực tiễn lâu dài đồng chí đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm thành công cũng như vấp váp. Trên cơ sở đó đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh được thử thách trong lò lửa của chiến tranh cách mạng, phát triển được đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có hệ thống tổ chức ở các cấp, các ngành, các địa phương với cơ chế hoạt động ngày càng cải tiến. Công tác tổ chức kiên nhẫn, tỉ mỉ đầy trách nhiệm của đồng chí không phải là cái gì nổi bật dễ thấy, nhưng nó nói lên phần nào nhân cách của đồng chí: yêu thương cán bộ, gần gũi quần chúng, vì sự tiến bộ của đồng chí mình.

Trong hai khóa làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí cũng góp phần làm cho Thủ đô thu được nhiều thành tích tốt trong mọi công tác: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Như vậy, trong bất cứ nhiệm vụ gì được giao, đồng chí đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì công việc, quan tâm đến mọi người.

Tôi làm việc ở một lĩnh vực khác nên quan hệ với đồng chí Lương không nhiều, nhưng qua những buổi tiếp xúc, cùng công tác ở Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, tôi thấy ở đồng chí nhiều phẩm chất tốt đẹp, đáng học tập: trung thực, trọng lẽ phải, đức độ, đoàn kết. Và điều tôi tâm đắc là đồng chí hiểu biết, thông cảm và quan tâm đến lĩnh vực mà tôi phụ trách, là quân sự và quốc phòng.

Điều đáng quý và đáng nói ở đồng chí là bản lĩnh thừa nhận và rút kinh nghiệm về những vấp váp, vươn lên không nản, không lùi bước, quyết tâm suốt đời đấu tranh vì Đảng, vì cách mạng.* Nguyên:  - Ủy viên Bộ Chính trị các khóa III, IV, V,

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

- Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Trích trong cuốn Lê Văn Lương - Trọn đời vì sự nghiệp của Đảng,

Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012, tr. 164-166

Bình luận