“Quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện - Thành tựu và kinh nghiệm trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII”

Ngày đăng: 08/12/2022 - 00:12

“Quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện - Thành tựu và kinh nghiệm trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII” là một tài liệu tham khảo đặc sắc, cung cấp một khối lượng thông tin phong phú, những kinh nghiệm quý báu, rất đáng đọc về công tác quản trị Đảng. Sách được Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức biên soạn; sau khi xuất bản, cuốn sách đã trở thành “cẩm nang” của hàng triệu đảng viên Trung Quốc. Với mong muốn bạn đọc Việt Nam được tiếp cận với tài liệu quan trọng này, sách vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên dịch, xuất bản và phát hành bản tiếng Việt.

Cuốn sách Quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện - Thành tựu và kinh nghiệm trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII

Với kết cấu, bố cục rất lôgíc, những vấn đề căn cốt nhất của chiến lược quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được làm sáng rõ qua 12 chương sách, trong đó sự xác lập và hình thành chiến lược quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện, xác định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình được làm rõ trong 2 chương đầu; trong khi những thành tựu cùng những bài học kinh nghiệm trong từng nội dung vấn đề của quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện được phân tích, minh giải trong 10 chương còn lại. Ngoài ra, Tổng luận cũng là một nội dung rất cô đọng.

Những giải pháp về quản trị Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khoảng 10 năm qua, kể từ Đại hội XVIII tới nay, rút ra từ cuốn sách này là những bài học rất quý mà chúng ta có thể nghiên cứu, học hỏi, tham khảo và vận dụng một cách phù hợp. Tính nghiêm minh toàn diện trong quản trị Đảng của ĐCSTQ được các tác giả luận giải sâu sắc trong từng nội dung vấn đề, từ lĩnh vực xây dựng chính trị, xây dựng tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở, cho đến công tác nhân tài, công tác xây dựng tác phong, xây dựng kỷ luật, đấu tranh chống tham nhũng, xây dựng chế độ trong Đảng và thực hiện trách nhiệm quản trị Đảng. Mọi công tác đều nhất nhất quán triệt theo phương châm chỉ đạo “kiên trì Đảng phải quản Đảng, quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện”, do vậy đều có những định hướng, bước đi hết sức cụ thể và được triển khai với những biện pháp và quyết tâm vô cùng mạnh mẽ, đã mở ra cục diện mới giúp Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc giành được những thành tựu to lớn mang tính lịch sử, mở ra một thời đại mới xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

Với những vấn đề được tiếp cận, cách biên soạn cùng những nội dung phong phú mà cuốn sách cung cấp, chắc chắn tài liệu này sẽ đem lại cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích cùng nhiều suy ngẫm về một chặng đường phi thường trong hành trình lịch sử 100 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bình luận