Đạo đức học Mác - Lênin và giáo dục đạo đức (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng ngành sư phạm)

 Đạo đức học Mác - Lênin và giáo dục đạo đức (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng ngành sư phạm)
Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
Số trang: 188 trang
Giá tiền: 59.000 đ
Xuất bản: 10-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 2 phần:

  Phần thứ nhất: Lý luận chung về đạo đức và đạo đức học Mác - Lênin; trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cần thiết về môn học, như: đối tượng, phương pháp nghiên cứu của đạo đức học Mác - Lênin; nguồn gốc, bản chất, chức năng của đạo đức; một số phạm trù cơ bản của đạo đức học Mác - Lênin.

  Phần thứ hai: Giáo dục đạo đức, đã làm rõ một số vấn đề cơ bản, như: một số vấn đề lý luận chung về giáo dục đạo đức; giáo dục giá trị đạo đức truyền thống của Việt Nam, qua đó người học được trang bị những hiểu biết cần thiết về truyền thống, giá trị, giá trị đạo đức truyền thống, cơ sở hình thành, những giá trị đạo đức truyền thống cơ bản của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, trong phần này, các tác giả đã dành một thời lượng cần thiết để trang bị những kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và giáo dục đạo đức cho sinh viên ngành sư phạm, hiểu biết về nhà giáo và vai trò của nhà giáo trong sự phát triển xã hội hiện đại; quan điểm của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục về nhà giáo và đạo đức nhà giáo; đạo đức nhà giáo trong lịch sử dân tộc; yêu cầu đạo đức nhà giáo trong điều kiện hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người nghiên cứu, học tập, giảng dạy về đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên nói chung; học sinh, sinh viên ngành sư phạm nói riêng trong điều kiện hiện nay khi mà Đảng ta đang thực hiện chủ trương về “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ph. Ăngghen
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
  Giá tiền: 37.000 đ
  Tác giả: C. Mác
  Giá tiền: 1.734.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ