Triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại

Triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại
Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
Số trang: 480 trang
Giá tiền: 135.000 đ
Xuất bản: 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách khái quát về điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội và những thành tựu rực rỡ của văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại - cơ sở hình thành và phát triển một nền triết học đa dạng, phong phú, trở thành khoa học của mọi khoa học. Trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và thế giới quan khoa học, tác giả đi sâu phân tích, luận giải về những quan điểm của các nhà triết học thời kỳ này xung quanh những vấn đề cơ bản của triết học và khẳng định giá trị đóng góp đối với đương đại và tương lai.

  Cuốn sách được kết cấu 06 chương:

  Chương I: Xã hội Hy Lạp cổ đại và những đặc điểm triết học;

  Chương II: Bản thể và nhận thức trong ba trường phái khởi nguồn;

  Chương III: Các triết gia tiêu biểu thời kỳ thiết lập nền dân chủ Athens;

  Chương IV: Triết gia nối liền con người với thế giới trừu tượng;

  Chương V: Aristotle - bộ óc bách khoa của Hy Lạp cổ đại;

  Chương VI: Triết học thời kỳ Hy Lạp hóa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ph. Ăngghen
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
  Giá tiền: 37.000 đ
  Tác giả: C. Mác
  Giá tiền: 1.734.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ