Tư tưởng chính trị của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin và Hồ Chí Minh (Sách chuyên khảo)

Tư tưởng chính trị của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin và Hồ Chí Minh (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Lê Minh Quân
Số trang: 326 trang
Giá tiền: 101.000 đ
Xuất bản: 11-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm Lời mở đầu, Kết luận và ba phần như sau:

  Phần thứ nhất: Tư tưởng chính trị của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin và Hồ Chí Minh. Đây là phần tổng quan tư tưởng chính trị của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Hồ Chí Minh và tư tưởng của các ông về dân chủ và chống quan liêu, tham nhũng;

  Phần thứ hai: Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin và Hồ Chí Minh về chính trị;

  Phần thứ ba: C. Mác, Ph. Ăngghen và V. I. Lênin với cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác.

  Nghiên cứu tư tưởng chính trị, nhất là chọn lọc và giới thiệu những luận điểm, quan điểm về chính trị của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin và Hồ Chí Minh từ các tác phẩm kinh điển là một công việc khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm. Mặc dù đã có nhiều cố gắng từ phía tác giả và Nhà xuất bản, nhưng cuốn sách khó tránh khỏi còn những khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của bạn đọc để những lần tái bản sau cuốn sách hoàn chỉnh hơn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ph. Ăngghen
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
  Giá tiền: 37.000 đ
  Tác giả: C. Mác
  Giá tiền: 1.734.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ