Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo tìm tòi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước

Ngày đăng: 13/12/2022 - 00:12

Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc là một bộ phận quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hơn 30 năm kể từ khi Việt Nam - Trung Quốc chính thức bình о thường hóa quan hệ, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thực hiện nhiều chuyến thăm chính thức lẫn nhau. Những nhận thức chung đạt được trong các chuyến thăm, hội đàm, điện đàm giữa Tổng Bí thư hai Đảng đã định hướng và chỉ đạo quá trình phát triển của mối quan hệ giữa hai nước láng giềng có chung đường biên giới trên bộ và trên biển, có quá trình gắn bó tương tác về văn hóa, con đường phát triển gần gũi...

Cùng với những chuyển biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, sự phát triển của quan hệ hai nước cũng như đòi hỏi từ thực tiễn mỗi nước, vấn đề tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác lý luận giữa hai Đảng cũng trở nên cấp thiết hơn. Trao đổi trong lĩnh vực lý luận, kinh nghiệm quản lý đất nước, xây dựng Đảng đã trở thành điểm nổi bật, đồng thời là minh chứng cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng ngày càng trở nên rõ nét.

 Theo thời gian, nội dung trao đổi, giao lưu và hợp tác cũng được hai Đảng đề cập một cách cụ thể, phong phú hơn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh. Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề trên, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo tìm tòi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước dựa trên kết quả của Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo tìm tòi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước” được tổ chức ngày 29/12/2021, theo hình thức trực tuyến. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Cuốn sách tập hợp 12 bài tham luận tại Hội thảo. Nội dung cuốn sách đã nêu bật ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng trong tình hình mới, dịp để hai bên cùng tổng kết và chia sẻ những thành tựu về lý luận và thực tiễn, cũng như kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo tìm tòi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước; góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững và ngày càng tốt đẹp hơn.

Bình luận