Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học Internet, AI, Blockchain

Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học Internet, AI, Blockchain
Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
Số trang: 335 trang
Giá tiền: 215.000 đ
Xuất bản: Tháng Quý IV/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu vào đầu thế kỷ XXI, dựa trên nền tảng của Cách mạng công nghiệp 3.0, với sự cải tiến của cuộc cách mạng số, với những công nghệ mới như in 3D, robot, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (S.M.A.C), công nghệ nano, sinh học, vật liệu mới, v.v. với đặc trưng là sự kết hợp các công nghệ giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học.

  Cuốn sách Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học: Internet, AI, Blockchain của N. Johnson và Brendan Markey-Towler, hai chuyên gia kinh tế học nổi tiếng của Ôxtrâylia, giúp độc giả có thêm những góc nhìn mới và toàn diện hơn về các tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với nền kinh tế, đặc biệt là với sự ra đời của ba công nghệ nổi bật là Internet, AI và Blockchain.

  Nội dung cuốn sách được bố cục gồm 5 phần với 12 chương, tập trung làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi, cụ thể như sau: Phần I: Đặc điểm, tính chất và vai trò quan trọng của các cuộc cách mạng công nghiệp là gì?, tại sao chúng quan trọng, phân tích chúng như thế nào? Phần II: Internet: Siêu cạnh tranh, siêu tăng trưởng cuộc tranh giành sự chú ý trên thị trường toàn cầu. Phần III: Trí tuệ nhân tạo: Tự động hóa và mở rộng triệt để khả năng của con người. Phần IV: Blockchain: Phân tán chức năng, cá nhân hóa quyền quản trị và thiết kế hệ thống quản trị. Phần V: Bàn thảo và kết luận: Vận dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong xây dựng hệ thống. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
  Giá tiền: 350.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Châu Hoàng Thân
  Giá tiền: 116.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - GS. Fredmund Malik - TS. Nam Nguyễn
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ