Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học Internet, AI, Blockchain

Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học Internet, AI, Blockchain
Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
Số trang: 335 trang
Giá tiền: 215.000 đ
Xuất bản: Quý IV/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu vào đầu thế kỷ XXI, dựa trên nền tảng của Cách mạng công nghiệp 3.0, với sự cải tiến của cuộc cách mạng số, với những công nghệ mới như in 3D, robot, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (S.M.A.C), công nghệ nano, sinh học, vật liệu mới, v.v. với đặc trưng là sự kết hợp các công nghệ giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học.

  Cuốn sách Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học: Internet, AI, Blockchain của N. Johnson và Brendan Markey-Towler, hai chuyên gia kinh tế học nổi tiếng của Ôxtrâylia, giúp độc giả có thêm những góc nhìn mới và toàn diện hơn về các tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với nền kinh tế, đặc biệt là với sự ra đời của ba công nghệ nổi bật là Internet, AI và Blockchain.

  Nội dung cuốn sách được bố cục gồm 5 phần với 12 chương, tập trung làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi, cụ thể như sau: Phần I: Đặc điểm, tính chất và vai trò quan trọng của các cuộc cách mạng công nghiệp là gì?, tại sao chúng quan trọng, phân tích chúng như thế nào? Phần II: Internet: Siêu cạnh tranh, siêu tăng trưởng cuộc tranh giành sự chú ý trên thị trường toàn cầu. Phần III: Trí tuệ nhân tạo: Tự động hóa và mở rộng triệt để khả năng của con người. Phần IV: Blockchain: Phân tán chức năng, cá nhân hóa quyền quản trị và thiết kế hệ thống quản trị. Phần V: Bàn thảo và kết luận: Vận dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong xây dựng hệ thống. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ