Loading...

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Tác giả: Klaus Schwab
Số trang: 280 trang
Giá tiền: 158.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bố cục cuốn sách gồm ba chương, cung cấp những kiến thức cơ bản về cách mạng công nghiệp lần thứ tư - cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì, cuộc cách mạng này mang đến những gì, nó sẽ tác động đến chúng ta ra sao, và con người có thể làm gì để tranh thủ nó vì lợi ích chung. Cuốn sách Cách mạng công nghiệp lần thứ tư dành cho tất cả những ai quan tâm đến tương lai nhân loại và quyết tâm tranh thủ những cơ hội từ cuộc thay đổi mang tính cách mạng này để dựng xây một thế giới tốt đẹp hơn. Ba mục tiêu chính của cuốn sách:

  - Nâng cao nhận thức về tính toàn diện và tốc độ của cuộc cách mạng công

  nghệ và tác động đa chiều của nó;

  - Xác lập một khuôn khổ tư duy về cuộc cách mạng công nghệ để xác định

  những vấn đề cốt lõi và nêu bật những giải pháp có thể;

  - Thiết lập một nền tảng có thể thúc đẩy hợp tác và quan hệ đối tác công - tư

  trong các vấn đề liên quan đến cách mạng công nghệ.

  Cuốn sách Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Giáo sư Klaus Schwab mang đến một cái nhìn tổng quan, sách tỏ, thấu đáo và rành mạch về những xu thế lớn đang diễn ra, cung cấp cho bạn đọc cách tư duy và phân tích những thay đổi có tính lịch sử do cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra để chúng ta có thể cùng nhau bảo đảm lợi ích của cuộc cách mạng được chia sẽ đồng đều vì sự thình vượng chung của tất cả người dân. Bên cạnh đó, nội dung cuốn sách cũng góp phần nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng này ở Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng - TS. Thái Thị Kim Oanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 83.000 đ
  Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đình Thiên (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Kenneth S. Rogoff (Tuấn Trung dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: NGƯT. AHLĐ. Lê Công Cơ - PGS.TS. Đoàn Thu Hà - ThS. Lê Thanh Tùng
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Chí Hiếu - TS. Nguyễn Thanh Tú (Chủ biên)
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Kiên - TS. Phan Hồng Mai (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: Houbing Song, Ravi S. Srinivasan, Tamim I. Sookoor, Sabina Jeschke
  Giá tiền: 533.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh - TS. Đinh Thế Hùng - TS. Đoàn Thanh Nga - TS. Nguyễn Thanh Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ