Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng “0” ở Việt Nam

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng “0” ở Việt Nam
Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
Số trang: 792 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý I/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với dung lượng gần 800 trang, được kết cấu thành 7 chương, cuốn sách đề cập những vấn đề cơ bản của chuyển đổi xanh nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”; phân tích hành trình chuyển đổi xanh ở Việt Nam hiện nay, việc sử dụng thị trường tín dụng xanh, trái phiếu xanh và coi đó là những công cụ thị trường nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh; đồng thời, phân tích xu hướng chuyển dịch đầu tư xanh ở Việt Nam cũng như lộ trình thực hiện cam kết mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050, từ đó giúp Việt Nam từng bước đạt được khát vọng là một nước phát triển có mức thu nhập cao, công bằng về xã hội và hài hòa về môi trường.

  Cuốn sách cung cấp thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn có ý nghĩa thiết thực cho việc hoàn thiện chính sách, chiến lược về tăng trưởng xanh trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ