Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Phạm Thị Kiên
Số trang: 207 trang
Giá tiền: 123.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu trúc gồm 03 chương: Chương 1: Lý luận chung về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và lực lượng sản xuất; Chương 2: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực trạng tác động của nó đối với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển lực lượng sản xuất trong Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay. Đây là tài liệu chuyên khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, sinh viên ngành triết học, kinh tế, kinh tế chính trị và độc giả quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
  Giá tiền: 282.000 đ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: 190.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hoàng Khắc Nam (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kim Đoan
  Giá tiền: 100.000 đ