Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
Số trang: 271 trang
Giá tiền: 282.000 đ
Xuất bản: Tháng 7/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: Tăng trưởng kinh tế, nhiệm vụ sống còn; Nguồn lực và tăng trưởng kinh tế; Vùng, ngành và tăng trưởng kinh tế; Các tác nhân kinh tế với tăng trưởng kinh tế; Mô hình tăng trưởng mới cho Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và độc giả quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 17.400 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: 190.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ