Giải pháp phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới

Ngày đăng: 28/09/2021 - 10:09

Vùng Tây Nam Bộ còn gọi là vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm 12 tỉnh và 01 thành phố trực thuộc Trung ương (Cần Thơ), là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiêu nhất Đông Nam Á và thế giới; vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, nuôi trồng thủy hải sản và trồng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất Việt Nam.

Trong những năm qua, phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nam Bộ đã đạt được những kết quả nổi bật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra theo hướng tích cực; sản lượng và xuất khẩu lúa gạo, trái cây và thủy sản chiếm tỷ trọng lớn so với cả nước; đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ nghèo giảm, khả năng tiếp cận y tế, giáo dục, nước sạch, điện… của người dân được cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, phát triển bền vững Tây Nam Bộ còn rất nhiều hạn chế như: cơ cấu kinh tế vẫn ở mức trung bình của cả nước; ngành nông nghiệp đang gặp nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, môi trường, đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp đang rất chậm; lao động di cư; chất lượng nguồn nhân lực còn ở mức độ thấp; tình trạng xói lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sụt lún nền đất trong vùng, nước biển dâng, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Cuốn sách Giải pháp phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ. Đây là Chương trình do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng các viện, trường và địa phương triển khai với nhiều nhiệm vụ và hoạt động nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ cao cho các địa phương vùng Tây Nam Bộ nhằm thúc đẩy toàn vùng phát triển nhanh và bền vững. Chủ đề của cuốn sách càng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hơn khi gắn với việc triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các tư liệu sử dụng trong cuốn sách được chắt lọc và có giá trị tham khảo sâu sắc, đưa ra cơ sở lý thuyết và thực tiễn thiết thực phục vụ Đảng và Nhà nước ta trong hoạch định chiến lược, xây dựng chủ trương, ban hành chính sách phù hợp nhằm tiếp tục phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ nói riêng và các vùng kinh tế – xã hội khác trong cả nước nói chung. Đồng thời, cung cấp những kết quả nghiên cứu hữu ích, trực tiếp góp phần nâng cao năng suất, giá trị của các sản phẩm chủ lực; giải quyết những vấn đề cấp bách và lâu dài như biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, xói lở (bờ sông, bờ biển), phục vụ phát triển bền vững cho các tỉnh vùng Tây Nam Bộ trên các mặt: kinh tế, xã hội, môi trường.

Bình luận