Giáo trình tổ chức lãnh thổ kinh tế (Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn)

Giáo trình tổ chức lãnh thổ kinh tế (Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn)
Tác giả: TS. Ngô Thúy Quỳnh
Số trang: 276 trang
Giá tiền: 31.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với mục đích giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về tổ chức lãnh thổ kinh tế - một trong những vấn đề quan trọng có tính quyết định đến phát triển bền vững của quốc gia cũng như của mỗi lãnh thổ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xuất bản cuốn sách Giáo trình Tổ chức lãnh thổ kinh tế (Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn).

  Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề lý luận chung, nội dung và các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ kinh tế, cũng như các nguyên tắc của tổ chức lãnh thổ kinh tế. Một trong các nội dung rất đáng quan tâm là các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ kinh tế như các khu kinh tế, khu du lịch, hành lang kinh tế, lãnh thổ tập trung công nghiệp, nông nghiệp, tổ chức lãnh thổ đô thị và các điểm dân cư… được tác giả trình bày khá kỹ từ khái niệm đến thực tiễn ứng dụng trong nước và ngoài nước.
  Với cách trình bày khoa học cuốn sách được chia thành bốn chương:

  - Chương 1: Lý luận chung về tổ chức lãnh thổ kinh tế

  - Chương 2: Nội dung của tổ chức lãnh thổ kinh tế

  - Chương 3: Các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ kinh tế

  - Chương 4: Kinh nghiệm tổ chức lãnh thổ kinh tế ở một tỉnh

  Ngoài ra cuốn sách còn có thêm phần Phụ lục, bao gồm Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ