Hoạch định phát triển kinh tế - xã hội – Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

Hoạch định phát triển kinh tế - xã hội – Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam
Tác giả: PGS.TS. Ngô Thắng Lợi
Số trang: 292 trang
Giá tiền: 54.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu những nét khái quát nhất về công tác hoạch định phát triển kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế. Đặc biệt là lập luận sự cần thiết phải có hoạch định phát triển trong điều kiện kinh tế thị trường, sự khác biệt của nó so với cơ chế tập trung mệnh lệnh và điều đó chi phối chức năng, nguyên tắc của hoạch định phát triển trong kinh tế thị trường như thế nào? Và hệ thống hóa quá trình sử dụng công cụ hoạch định phát triển của Việt Nam.

  Tác giả cho rằng, hệ thống hoạch định phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam bao gồm ba bộ phận chủ yếu, đó là: chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, sẽ đi vào giới thiệu bản chất, vị trí, nội dung cơ bản của từng bộ phận cấu thành hệ thống hoạch định phát triển ở Việt Nam và mối quan hệ giữa các bộ phận này với nhau. Ngoài ra, tác giả còn hệ thống hóa tổng quát thực trạng các văn bản hoạch định ở Việt Nam hiện nay, bao gồm những mặt được và hạn chế, đồng thời đưa ra những định hướng hoàn thiện về nội dung và phương pháp tiếp cận các văn bản hoạch định phát triển.

  Cuốn sách cũng trình bày nội dung và trình tự thực hiện các bước trong quy trình kỹ thuật. Tùy theo từng loại văn bản hoạch định khác nhau, các bước và nội dung thực hiện sẽ được cụ thể hóa khác nhau. Trên cơ sở đó, giới thiệu các phương pháp và công cụ chủ yếu trong hoạch định phát triển, đồng thời giới thiệu các công cụ triển khai và công tác theo dõi, đánh giá thực hiện. Đặc biệt, chương cuối cuốn sách còn giới thiệu cách tiếp cận mới và nội dung của hoạt động theo dõi, đánh giá kế hoạch hàng năm và các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội nhắm hướng tới các mục tiêu trong các giai đoạn hoạch định phát triển.

  Đây là tài liệu tham khảo giúp các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định phát triển và các nhà quản lý vĩ mô các cấp, những người quan tâm nghiên cứu về kinh tế,… có thêm tài liệu tham khảo về các vấn đề nêu trên.

  Cuốn sách gồm hai phần:

  Phần I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạch định phát triển ở Việt Nam

  Phần II: Quy trình, phương pháp, công cụ hoạch định phát triển

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ