Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam (Sách tham khảo)

Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam (Sách tham khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
Số trang: 443 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu trúc gồm 04 chương, làm rõ cơ sở lý luận, cách tiếp cận và mục tiêu thực hiện kinh tế biển xanh, thực tế phát triển kinh tế biển xanh trên thế giới với một số kinh nghiệm thực tiễn về phát triển kinh tế biển xanh; vị thế, tiềm năng phát triển các ngành kinh tế biển của Việt Nam trong thời gian qua cùng những thách thức đối với việc phát triển bền vững kinh tế biển. Qua đó, nhóm tác giả đưa ra giải pháp nhằm xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh ở Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này. Bạn đọc có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 17.400 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
  Giá tiền: 282.000 đ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: 190.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ