Kinh tế Hải Phòng (1955 – 2055): Chặng đường, định hướng và tầm nhìn

Kinh tế Hải Phòng (1955 – 2055): Chặng đường, định hướng và tầm nhìn
Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
Số trang: 403 trang
Giá tiền: 227.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 7 chương, đề cập sự chuyển biến của kinh tế Hải Phòng từ ngày giải phóng (tháng 5/1955) đến nay; qua đó phân tích, đánh giá và đề ra các quan điểm, định hướng, tầm nhìn phát triển kinh tế Hải Phòng đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2055. Cuốn sách là tài liệu hữu ích với các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, các nhà quản lý và độc giả quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 17.400 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
  Giá tiền: 282.000 đ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: 190.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ