Lê Đức Thọ - Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam

Ngày đăng: 10/10/2021 - 06:10

Đồng chí Lê Đức Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng, một trong những học trò xuất sắc, cộng sự thân cận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trải qua hơn 60 năm hoạt động cách mạng lâu dài, gian khổ và rất quang vinh, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem hết sức lực, tài năng và trí tuệ của mình phục vụ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cuốn sách Lê Đức Thọ - Tiểu sử do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Lê Đức Thọ - Tiểu sử như một lời tri ân sâu sắc về những công lao, cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp của Đảng và của dân tộc ta. Đồng thời, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang, những phẩm chất cao quý, sáng ngời và những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ.

Cuốn sách thuộc Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, do TS. Đặng Văn Thái làm Chủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

Chương 1: Quê hương, gia đình và quá trình trở thành người cộng sản. Ở chương này độc giả thấy được chân dung đồng chí Lê Đức Thọ, những ảnh của truyền thống văn hiến, yêu nước của quê hương, truyền thống của dòng họ, gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc tới tuổi thơ của đồng chí Lê Đức Thọ, đó chính là những mạch nguồn tươi mát nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, thương dân của đồng chí. Đồng thời, góp phần tôi luyện ý chí cách mạng, tinh thần kiên trung, bất khuất, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và nhân dân; bồi đắp trí tuệ và phẩm chất cách mạng để đồng chí bước tiếp trên con đường cách mạng vinh quang và trở thành người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Chương 2: Những hoạt động và cống hiến trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc (1931 - 1945), tập trung mô tả, tái hiện quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy tâm huyết và nhiều đóng góp của đồng chí Lê Đức Thọ thông qua những dấu mốc quan trọng: đấu tranh, trưởng thành trong nhà tù thực dân Pháp (1931 - 1936); trong thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936 - 1939); đấu tranh trong các nhà tù thực dân Pháp (1940 - 1944); tham gia lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Chương 3: Nhà lãnh đạo chủ chốt trong kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 - 1954), tập trung làm nổi bật sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Lê Đức Thọ trong sự đấu tranh bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám (1945 -1948) và trên cương vị lãnh đạo Xứ ủy Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1948 - 1954). Trong giai đoạn lãnh đạo nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí Lê Đức Thọ đã cùng Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ chăm lo xây dựng kiện toàn bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo của Xứ ủy, củng cố và thành lập mới các ban chuyên môn, như: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Công vận, Nông vận, Thanh vận, Tôn giáo, Hoa vận, Khơ me vận...; cử nhiều cán bộ của Xứ ủy trực tiếp xuống các Khu, Tỉnh để nắm rõ tình hình và chỉ đạo phong trào; đảm bảo giữ mối liên hệ trực tiếp và thông suốt với Thường vụ Trung ương Đảng và Bác Hồ… Nhờ đó, các hoạt động chỉ đạo của Đảng có sự thống nhất, thông suốt, chặt chẽ, hiệu quả, góp phần đưa cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ phát triển, giành được những thắng lợi vẻ vang, xứng đáng với danh hiệu vẻ vang “Thành đồng Tổ quốc”.

Chương 4 và Chương 5, tái hiện quá trình hoạt động cách mạng nhiều tâm huyết và những cống hiến, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước (1955 - 1975) cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - 1990). Đặc biệt, trên cương vị Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Đức Thọ đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm lãnh đạo, góp ý cho Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại theo yêu cầu của Trung ương. Đồng chí  đã góp phần quan trọng vào việc phát triển lý luận về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền; củng cố, thống nhất hệ thống tổ chức và tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát triển và bảo đảm chất lượng đội ngũ đảng viên, chuẩn bị và bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp cho cả trước mắt và lâu dài... Những hoạt động và đóng góp của đồng chí Lê Đức Thọ đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý đối với công tác tổ chức, xây dựng Đảng hiện nay.

Chương 6: Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng, bản lĩnh, sáng tạo, nhà thơ cách mạng. Mang tính chất như một chương tổng kết cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Lê Đức Thọ với những đánh giá khá đầy đủ và sâu sắc về cuộc đời hoạt động và những cống hiến của đồng chí đối với dân tộc, với Đảng, với cách mạng Việt Nam. Đó là tấm gương của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất; nhà lãnh đạo xuất sắc, nhà tổ chức tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; người học trò mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân cách đạo đức cao đẹp, trong sáng. Trong cuộc hành trình qua các thời kỳ lịch sử của cách mạng, dù rất bận rộn với công việc của Đảng, đồng chí Lê Đức Thọ vẫn dành thời gian làm thơ ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Là người chiến sĩ cách mạng yêu thơ và làm thơ ngay từ khi bước vào đời hoạt động cách mạng, bị giam cầm trong ngục tù đế quốc, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, trong hành trình công tác từ Bắc vào Nam, lên các vùng biên giới, đồng chí Lê Đức Thọ đã sáng tác nhiều bài thơ có giá trị. Những sáng tác của đồng chí vừa giàu chất thực tế, có tính thời sự sâu sắc, vừa chứa chan tình cảm cách mạng, thiết tha yêu đời, yêu người; nhiều tác phẩm ẩn chứa tình cảm, suy nghĩ sâu sắc và chân thành của một nhà tư tưởng, một nhà hoạt động chính trị tài năng, nhà ngoại giao bản lĩnh, một chiến sĩ cộng sản kiên trung từng vào sinh ra tử trên khắp nẻo đường cách mạng.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem hết tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Đồng chí là nhà lãnh đạo tài năng của Đảng với những phẩm chất nổi bật: Sự kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo đường lối với chỉ đạo và tổ chức cụ thể; giữa tính kiên định về nguyên tắc với tính sáng tạo và tinh thần đổi mới trong hành động; giữa lý luận với thực tiễn; giữa lời nói và việc làm. Đồng chí xứng đáng là “một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, và xứng đáng với những “công trạng to lớn vì Đảng, vì Dân” mà Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã tuyên dương. Tấm gương về lòng trung thành tận tụy với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, tinh thần cách mạng dũng cảm, kiên cường, bất khuất, đức tính cần, kiệm, liêm, chính và tình thương đối với cán bộ của đồng chí Lê Đức Thọ được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta yêu thương và kính trọng.

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, xin được giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc. Mong rằng, cuốn sách như món quà có ý nghĩa tri ân và tưởng nhớ về người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng đã có công lao to lớn với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta.

Bình luận