Liên kết phát triển du lịch liên tỉnh miền Trung Việt Nam: Lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

Liên kết phát triển du lịch liên tỉnh miền Trung Việt Nam: Lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng - TS. Thái Thị Kim Oanh (Đồng chủ biên)
Số trang: 220 trang
Giá tiền: 83.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm ba chương, giới thiệu tổng quan lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch, liên kết phát triển du lịch, về tiềm năng du lịch vùng miền Trung; phân tích thực trạng liên kết du lịch tại các tỉnh miền Trung, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch liên tỉnh miền Trung. Từ đó, các tác giả đưa ra phương hướng và một số giải pháp nhằm phát triển du lịch liên kết tỉnh miền Trung Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
  Giá tiền: 282.000 đ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: 190.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hoàng Khắc Nam (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: Liên hệ