Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Tác giả: TS. Lương Thị Huyền Trang (Chủ biên)
Số trang: 208 trang
Giá tiền: 84.000 đ
Xuất bản: Tháng 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa - Một số vấn đề lý luận;

  Chương II: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới - Thực trạng và những vấn đề đặt ra;

  Chương III: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới - Phương hướng và giải pháp.

  Cuốn sách là kết quả của quá trình nghiên cứu tâm huyết, khoa học của nhóm tác giả về đề tài này, có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc tư vấn, hoạch định các chính sách về kinh tế và văn hóa, cũng như phục vụ hữu ích cho việc nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Đặng Hoàng Linh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Bộ Công Thương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như (Chủ biên)
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H'Leo (Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Đình Nghiệp - TS. Lê Văn Cầu
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Trường (huyện tiền Hải, tỉnh Thái Bình)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thạnh (Đảng bộ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cự Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 34.000 đ