Một số ấn phẩm đặc sắc được bán tại book365.vn về chủ đề lịch sử Việt Nam

Ngày đăng: 23/09/2020 - 09:09

Để bạn đọc có thêm nguồn tài liệu hữu ích thỏa niềm đam mê tìm tòi và thêm tự hào với những thăng trầm mà dân tộc ta đã trải qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xin giới thiệu 03 trong nhiều cuốn sách về lịch sử đang được bán chạy tại Triển lãm Sách trực tuyến quốc gia book365.vn.

Đây là những cuốn sách nằm trong danh mục sách giảm giá (giảm từ 15% giá bìa) của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đang được giới thiệu tại Triển lãm Sách trực tuyến quốc gia book365.vn. Đặc biệt, khi mua sách tại Triển lãm, quý độc giả sẽ được miễn phí vận chuyển mà không bị giới hạn bởi giá trị đặt hàng hay vùng miền, miễn đơn hàng của bạn nằm trong 10.000 đơn hàng đầu tiên của Triển lãm.

Thoát khỏi địa ngục Khmer Đỏ - Hồi ký của một người còn sống (Sách tham khảo)

Giá: 78,200 VNĐ (-15%)

Cuốn sách Thoát khỏi địa ngục Khmer Đỏ - Hồi ký của một người còn sống là cuốn hồi ký đẫm nước mắt tái hiện những năm tháng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần mà Denise Affonco đã trải qua.

Bằng giọng văn ý nhị nhưng rõ ràng, tác giả - một người từng trải qua những năm tháng địa ngục ở Campuchia đã kể lại khá chi tiết, chân thực và thành công một giai đoạn đặc biệt và phi thường của cuộc đời mình, những mất mát và khổ đau mà bà đã trải qua trong những năm bị đày ải dưới sự kìm kẹp của chính quyền Khmer Đỏ cũng như trong thời gian 11 tháng sau khi bộ đội Việt Nam vào giải phóng nhân dân Campuchia.

Qua đó, độc giả sẽ được tiếp cận, hiểu sâu sắc hơn giai đoạn tang thương của người Campuchia dưới tội ác diệt chủng của chính quyền Khmer đỏ, cũng như tôn vinh những đóng góp to lớn của bộ đội tình nguyện Việt Nam trong sự nghiệp quốc tế cao cả, nhưng hiện đang bị một số thế lực tìm cách phủ nhận.

Bạn đọc có thể mua sách theo link: https://book365.vn/sach/21171_thoat-khoi-dia-nguc-khmer-do-.html

Chế độ quan lại triều Lê Sơ (1428 1527) và những giá trị tham khảo cho cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam hiện nay

Giá: 65,450 VNĐ (-15%)

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba chương:

Chương 1: Khái quát chung về chế độ quan lại thời phong kiến và cơ sở xây dựng chế độ quan lại triều Lê Sơ;

Chương 2: Chế độ quan lại triều Lê Sơ (1428-1527);

Chương 3: Những giá trị tham khảo cho cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam hiện nay.

Qua đó, hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quan lại và chế độ quan lại thời phong kiến ở Việt Nam; làm rõ cơ sở hình thành chế độ quan lại triều Lê sơ; tìm hiểu về chế độ tuyển chọn quan lại; tìm hiểu việc sử dụng quan lại (phân công, bố trí công việc, thăng - giáng, khảo thí - khảo khóa, kiểm tra, giám sát, văn hóa hành chính, đạo đức công vụ của quan lại, việc thực hiện chế độ đãi ngộ đối với quan lại)… triều Lê sơ; nhìn nhận, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chế độ quan lại triều Lê sơ trong mối liên hệ chặt chẽ với chế độ công vụ, công chức ngày nay; luận giải và đúc rút những giá trị tham khảo quý báu đối với việc hoàn thiện thể chế quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cấp bách cải thiện chế độ công vụ, công chức nói riêng, công cuộc cải cách hành chính nói chung.

Bạn đọc có thể mua sách theo link: https://book365.vn/sach/21102_che-do-quan-lai-trieu-le-so-(1428.html

Lịch sử quân sự Việt Nam (14 tập)

Giá: 3,121,000 VNĐ

Bộ Lịch sử Quân sự Việt Nam gồm 14 tập, được xem như bộ sử lớn đương đại, dựng lại toàn bộ hoạt động quân sự của dân tộc trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, kể cả những cố gắng mở nước của cha ông và các cuộc nội chiến từ thời Hùng Vương - An Dương Vương cho đến ngày nay theo lịch đại trên tất cả các mặt:

- Lịch sử khởi nghĩa và chiến tranh;

- Lịch sử nghệ thuật quân sự;

- Lịch sử tổ chức quân sự;

- Lịch sử tư tưởng quân sự;

- Lịch sử kỹ thuật quân sự.

Tập 1: Buổi đầu giữ nước. Thời Hùng Vương - An Dương Vương, đề cập những hoạt động quân sự của người Việt cổ trong giai đoạn đầu của lịch sử quân sự Việt Nam: Giai đoạn Hùng Vương - An Dương Vương.

Tập 2: Đấu tranh giành độc lập tự chủ (từ năm 179 tr.CN đến năm 938), là lịch sử quân sự dân tộc giai đoạn Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, kể từ sau thất bại của An Dương Vương đến chiến thắng Bạch Đằng (938).

Tập 3: Thời Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lý (939-1225), đề cập toàn bộ nội dung lịch sử quân sự giai đoạn đầu thời kỳ độc lập, thế kỷ X - XII, từ thời Ngô đến thời Lý; trong đó có sự nghiệp dẹp loạn của vua Đinh và lịch sử hai cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn và Lý Thường Kiệt lãnh đạo.

Tập 4: Hoạt động quân sự thời Trần (Thế kỷ XIII - XIV), là lịch sử quân sự trong một giai đoạn oanh liệt của dân tộc với kế sách giữ nước tiến bộ, những thành tựu trên lĩnh vực quân sự, những chiến công oai hùng của nhân dân ta trong ba lần kháng chiến chống Nguyên - Mông và những tư tưởng quân sự trong giai đoạn lịch sử này.

Tập 5: Hoạt động quân sự thời Hồ - Lê Sơ (thế kỷ XV), đề cập toàn bộ lịch sử quân sự dân tộc từ thời Hồ đến Lê Sơ (thế kỷ XV), trong đó có lịch sử cuộc kháng chiến chống Minh thời Hồ, khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XV, về những vấn đề quốc phòng - quân sự giai đoạn Lê Sơ.

Tập 6: Hoạt động quân sự (từ năm 1527 đến năm 1771), là lịch sử quân sự dân tộc trong gần ba thế kỷ từ đầu thế kỷ XVI đến trước cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, bao gồm những hoạt động quân sự trong giai đoạn xuất hiện các phe phái phong kiến với những cuộc chiến tranh giành quyền lực và khởi nghĩa nông dân chống phong kiến ở nước ta.

Tập 7: Hoạt động quân sự thời Tây Sơn (1771-1802), thể hiện toàn bộ sự nghiệp quân sự của Tây Sơn - Nguyễn Huệ trong quá trình đánh tan thù trong giặc ngoài, bao gồm cả phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và hai cuộc kháng chiến chống Xiêm (1784-1785) và chống Thanh (1788-1789).

Tập 8: Hoạt động quân sự từ năm 1802 đến năm 1896, giải trình lịch sử quân sự giai đoạn từ đầu thế kỷ XIX đến 1896, tức từ khi triều Nguyễn thành lập đến khi phong trào Cần Vương thất bại. Lịch sử quân sự giai đoạn này bao gồm những hoạt động quân sự dưới triều Nguyễn và phong trào chống thực dân Pháp xâm lược trong nửa cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam.

Tập 9: Hoạt động quân sự từ năm 1897 đến Cách mạng Tháng Tám 1945, bao gồm những hoạt động quân sự của dân tộc trong giai đoạn từ khi thực dân Pháp bắt đầu tiến hành khai thác thuộc địa ở nước ta (1897) đến Cách mạng tháng Tám 1945, trong đó gồm những phong trào chống đế quốc và phong kiến, sự xuất hiện tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quá trình xây dựng lực lượng và đấu tranh vũ trang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến tới thắng lợi rực rỡ của Cách mạng Tháng Tám.

Tập 10: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), gồm lịch sử quân sự từ sau Cách mạng tháng Tám, giai đoạn cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), trong đó gồm tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và đường lối quân sự của Đảng về tiến hành chiến tranh nhân dân chống xâm lược, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bước trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam, các giai đoạn phát triển và nghệ thuật quân sự trong kháng chiến thần thánh của dân tộc ta.

Tập 11: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), thể hiện nguồn gốc, tiến trình của cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bước phát triển rực rỡ của nghệ thuật quân sự hiện đại Việt Nam, những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, nguyên nhân thắng lợi và bài học lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tập 12: Những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng Mỹ. Từ diễn biến của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tập 12 sẽ đúc kết, lý giải những vấn đề quân sự nổi bật, như quá trình xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, vấn đề binh khí - kỹ thuật quân sự, xây dựng hậu phương chiến tranh, tư tưởng, đường lối quân sự, phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong giai đoạn này.

Tập 13: Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-2000), gồm những hoạt động quân sự của quân và dân ta từ sau đại thắng mùa Xuân năm 1975 đến năm 2000, trong đó có cả cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Tây Nam và phía Bắc, một số vấn đề quốc phòng - an ninh và quá trình xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp đổi mới cùng những hoạt động quân sự nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tập 14: Tổng luận. Từ thực tiễn hoạt động quân sự của dân tộc ta từ xưa đến nay đúc kết những đặc trưng lớn của lịch sử quân sự Việt Nam trên tất cả lĩnh vực tổ chức và hoạt động quân sự, rút ra những quy luật của lịch sử quân sự, những quan điểm và tư tưởng quân sự, những bài học (kể cả những bài học thành công và bài học thất bại), những cơ sở và cội nguồn của sức mạnh quân sự Việt Nam trong lịch sử khởi nghĩa chiến tranh chống xâm lược…

Với lượng kiến thức đồ sộ, bộ sách quý này chắc chắn sẽ cung cấp cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị về lịch sử quân sự Việt Nam, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về sức mạnh của bàn tay và khối óc con người Việt Nam trong kháng chiến, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước…

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần đấu tranh cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bạn đọc có thể mua sách theo link: https://book365.vn/sach/21150_lich-su-quan-su-viet-nam-(14-tap).html

Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm nhiều sách hay khác cùng chủ đề tại gian hàng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật theo link: https://book365.vn/gian-hang/nxbctqg-st/

 

Bình luận