Phát triển thị trường khoa học - công nghệ Việt Nam

Phát triển thị trường khoa học - công nghệ Việt Nam
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Dũng
Số trang: 264 trang
Giá tiền: 46.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về thị trường khoa học - công nghệ Việt Nam –một lĩnh vực mà Việt Nam đang ở giai đoạn đầu xây dựng, phát triển. Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, cạnh tranh trở nên đặc biệt gay gắt, phát triển khoa học – công nghệ trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của tất cả các quốc gia. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng thị trường khoa học – công nghệ ở Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều bất cập: cung – cầu trên thị trường quy mô nhỏ bé, các thể chế hỗ trợ thị trường còn non trẻ, chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của các hoạt động giữa các hoạt động giao dịch trên thị trường… Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản với mong muốn góp thêm những giải pháp phát triển thị trường khoa học – công nghệ và hy vọng rằng thị trường khoa học – công nghệ Việt Nam sẽ nhanh chóng phát triển trong những năm tới.

  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

  - Chương I: Phát triển thị trường khoa học – công nghệ: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế.

  - Chương II: Thực trạng hình thành và phát triển thị trường khoa học – công nghệ ở Việt Nam.

  - Chương III: Những quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường khoa học – công nghệ Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ