Phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới

Phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới
Tác giả: TS. Phạm Thị Túy (Chủ biên)
Số trang: 252 trang
Giá tiền: 47.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cho đến nay, ở nước ta các nghiên cứu cơ bản, hoàn thiện về sự phối hợp điều tiết nhà nước trong giải quyết các vấn đề quốc tế nói chung và trong khủng hoảng kinh tế thế giới nói riêng còn ít, trong khi Việt Nam đã và đang trong quá trình hội nhập quốc tế.

  Nhằm góp phần giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới.

  Cuốn sách xác định rõ những căn cứ khoa học của việc hình thành sự phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới, phân tích nội hàm quan niệm, bản chất, hình thức biểu hiện, đặc trưng, vai trò của nhà nước và điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng, sự cần thiết phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước, phương thức phối hợp điều tiết kinh tế và cơ chế thực hiện phối hợp điều tiết kinh tế. Cuốn sách cũng đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng của sự phối hợp này. Từ đó đưa ra những dự báo về phương thức phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước, phân tích khả năng hình thành một phương thức mới trong việc phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới và một số vấn đề đặt ra đối với việc hình thành và vận hành phương thức phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước.

  Cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Cơ sở khoa học của việc hình thành sự phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới

  Chương II: Thực trạng phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới

   Chương III: Khuynh hướng phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới và những vấn đề đặt ra

  Cuốn sách không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận, phương pháp luận mà còn mang tính thực tiễn sâu sắc, góp phần giải quyết một trong những vấn đề đang được cả thế giới quan tâm.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ