Quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam

Quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam
Tác giả: TS. Bùi Văn Huyền - TS. Đinh Thị Nga (Đồng chủ biên)
Số trang: 300 trang
Giá tiền: 55.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản là việc Nhà nước sử dụng các phương pháp, công cụ, giải pháp quản lý để điều chỉnh các quan hệ đất đai, quan hệ cung cầu trên thị trường. Mục tiêu của quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản là bảo đảm sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường, tạo vốn cũng như bảo đảm ổn định chung của cả nền kinh tế. Do vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng sự quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho thực tiễn đã được đặt ra là một vấn đề cần thiết.

  Để góp phần đáp ứng nhu cầu của bạn đọc có những thông tin tham khảo trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam.

  Cuốn sách trình bày một số cơ sở lý luận và thực tiễn về thị trường bất động sản và quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản như: khái niệm và đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản, các yếu tố cấu thành thị trường bất động sản, kinh nghiệm quản lý bất động sản ở một số nước và bài học cho Việt Nam. Bên cạnh đó, cuốn sách còn phân tích và làm rõ vấn đề đổi mới quản lý cũng như vấn đề quản lý của Nhà nước với sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam,.Phần cuối cuốn sách còn có những đánh giá chung về thị trường bất động sản Việt Nam trong đó có nói đến những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém. Đặc biệt, nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém đó, các tác giả đã đưa ra những giải pháp thiết thực góp phần hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ