Quản trị công ty đại chúng, niêm yết - Dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư

Quản trị công ty đại chúng, niêm yết - Dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư
Tác giả: TS. Lê Minh Toàn (Chủ biên)
Số trang: 242 trang
Giá tiền: 42.000 đ
Xuất bản: Tháng 2010
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Quản trị công ty đại chúng, niêm yết – Dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư do TS. Lê Minh Toàn chủ biên, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành nhằm mục đích cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về quản trị công ty – một vấn đề có ý nghĩa quan trọng được nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, hết sức quan tâm.

  Nội dung cuốn sách đề cập một cách tổng quan nhất về quản trị công ty đại chúng, niêm yết ở Việt Nam trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành cũng như thực trạng của việc thực hiện các quy định về quản trị công ty tại Việt Nam; những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty đại chúng, niêm yết tại Việt Nam. Từ đó các tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện thực trạng này và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị công ty niêm yết hiện nay. Nhằm làm rõ thực trạng việc tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty tại Việt Nam, các tác giả đã liên hệ, đánh giá một số tình huống nghiên cứu cụ thể về quản trị công ty của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán ở nước ta (Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT, Công ty Vận tải xăng dầu VIPCO, Công ty Dầu thực vật Tường An, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, Công ty VINACONEX).

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, quản trị, hoạch định chính sách cũng như đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề trên. Đặc biệt trong điều kiện phát triển kinh tế của đất nước ta hiện nay, đây là một vấn đề hết sức quan trọng, khi hệ thống doanh nghiệp Việt Nam đã và đang từng bước hình thành và phát triển, đông đảo về số lượng, đa dạng về loại hình với quy mô ngày càng lớn. Trong đó, công ty nói chung và công ty đại chúng, niêm yết nói riêng đã và đang khẳng định được vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường và trở thành một nhân tố cơ bản 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ