Quốc hội khóa XIV: Thành tựu và dấu ấn nổi bật

Ngày đăng: 02/06/2021 - 11:06

Cuốn sách Quốc hội khóa XIV: Thành tựu và dấn ấn nổi bật là công trình khoa học có tính lý luận và thực tiễn cao về tổ chức và hoạt động của Quốc hội nói chung và Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nói riêng; là sản phẩm tổng kết hoạt động với hệ thống số liệu thực tế được thống kê đầy đủ, đa dạng trên từng lĩnh vực và những phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện về bối cảnh, những thành tựu, dấu ấn nổi bật của Quốc hội khóa XIV trên các phương diện:

Tổ chức của Quốc hội khóa XIV tiếp tục được hoàn thiện, mô hình tổ chức phù hợp, có bước tiến lớn trong bảo đảm một số cơ cấu quan trọng; phương thức hoạt động không ngừng được đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng; mối liên hệ chặt chẽ với cử tri được giữ vững và mối quan hệ phối hợp công tác được chú trọng, là những nhân tố quyết định hiệu quả, góp phần tạo nên những dấu ấn trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam.

Cuốn sách Quốc hội khóa XIV: Thành tựu và dấu ấn nổi bật

Trên tinh thần cầu thị, tuân thủ nguyên tắc căn bản, Quốc hội khóa XIV đã có nhiều đổi mới quan trọng về quy trình xây dựng luật, pháp lệnh; các hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách được tăng cường, ngày càng đi vào nền nếp; các hình thức thảo luận, lấy ý kiến đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết được tích cực đổi mới, đa dạng, bảo đảm đúng quy trình, có chất lượng cao, tiết kiệm thời gian. Tính đến hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XIV đã tập trung ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật (Quốc hội khóa XIV đã ban hành 72 luật, 135 nghị quyết; Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết) để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Ðảng và tiếp tục cụ thể hóa, đưa Hiến pháp năm 2013 vào cuộc sống,...

Kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm của Quốc hội các khóa trước, Quốc hội khóa XIV tiếp tục xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, để lại nhiều dấu ấn rất đáng ghi nhận. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua đã khẳng định sự cần thiết, tính đúng đắn và kịp thời những quyết sách của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV trong việc tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng.

Công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tiếp tục được chú trọng, nên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung của Quốc hội khóa XIV. Quốc hội ngày càng tăng cường hoạt động giám sát tối cao, nội dung giám sát tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc của xã hội, được đông đảo cử tri quan tâm.

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội khóa XIV được triển khai tích cực, đóng góp quan trọng vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là việc đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPE-26); Đại hội đồng lần thứ 41 của Hội đồng liên Nghị viện các quốc gia ASEAN (AIPA41) trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng nổ khắp nơi trên thế giới.

Quốc hội khóa XIV không chỉ đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực từ tổ chức, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đến ngoại giao nghị viện mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các đại biểu và cử tri cả nước về sự không ngừng đổi mới, thích ứng linh hoạt, phù hợp xu thế để nâng cao chất lượng hoạt động, hướng tới một Quốc hội chuyên nghiệp. Đây là khóa Quốc hội ghi dấu đậm nét với nhiều đột phá và điểm sáng trong lịch sử Quốc hội Việt Nam.

Cuốn sách Quốc hội khóa XIV: Thành tựu và dấn ấn nổi bật là món quà  tinh thần của Quốc hội khóa XIV trân trọng gửi tới các vị đại biểu Quốc hội để ghi nhận và tri ân sự nỗ lực, tận tâm và cống hiến hết mình, góp phần quan trọng vào thành công chung của Quốc hội khóa XIV. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các đại biểu quốc hội, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, pháp luật và bạn đọc có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu hoặc quan tâm đến hoạt động cuả Quốc hội.

Bình luận