Quy hoạch không gian biển: Mục tiêu phát triển Kinh tế biển xanh, bền vững (Mô hình bờ Tây Vịnh Bắc Bộ)

Quy hoạch không gian biển: Mục tiêu phát triển Kinh tế biển xanh, bền vững (Mô hình bờ Tây Vịnh Bắc Bộ)
Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - GS. Fredmund Malik - TS. Nam Nguyễn
Số trang: 171 trang
Giá tiền: 98.000 đ
Xuất bản: Tháng 9/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Quy hoạch không gian Biển - Mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững của tập thể các nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện, sâu sắc, khúc chiết, hướng đến mục tiêu trả lời các câu hỏi: Quy hoạch không gian biển là gì? Nội dung và lợi ích của hoạt động quy hoạch không gian biển quốc gia? Giữa quy hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh chúng ta phải làm gì? trong thế kỷ XXI được coi là “Thế kỷ của Đại dương”.

  Với cách tiếp cận mới, chủ yếu sử dụng nguồn tư liệu quốc tế, cuốn sách đã phân tích, trình bày hết sức ngắn gọn, cô đọng những nội dung cốt yếu xung quanh nội hàm “Quy hoạch không gian biển” để cung cấp cho bạn đọc những nhận thức đúng về một vấn đề đang rất được quan tâm hiện nay. Đặc biệt, cuốn sách lựa chọn mô hình nghiên cứu điển hình - một phương pháp nghiên cứu khoa học đặc trưng của các công trình và mô hình quốc tế, đã mang lại cho bạn đọc những nhận thức cụ thể, thiết thực, mà ở đây là mô hình bờ Tây vịnh Bắc Bộ chủ yếu thuộc địa bàn hai địa phương là thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Cuốn sách sử dụng nhiều hộp thông tin, bảng, biểu đồ... được trình bày đẹp, tạo ấn tượng, thu hút bạn đọc học tập, tham khảo và tìm hiểu, góp phần cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn để các ngành tư vấn và thực hiện chức năng nhiệm vụ, thực hiện mục tiêu của Chính phủ trong quản trị biển vùng bờ và đại dương của quốc gia.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
  Giá tiền: 350.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Châu Hoàng Thân
  Giá tiền: 116.000 đ
  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ