Rủi ro tín dụng thương mại ngân hàng - Lý luận và thực tiễn

Rủi ro tín dụng thương mại ngân hàng - Lý luận và thực tiễn
Tác giả: TS. Trương Quốc Cường, TS. Đào Minh Phúc, TS. Nguyễn Đức Thắng
Số trang: 252 trang
Giá tiền: 46.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: TS. Trương Quốc Cường, TS. Đào Minh Phúc, TS. Nguyễn Đức Thắng

  Giống như bất kỳ một ngành kinh doanh nào khác, ngân hàng có thể gặp rủi ro và có thể bị mất vốn. Hơn nữa, ngân hàng là một ngành kinh tế nhạy cảm, hoạt động ngân hàng với bản chất của nó, chịu ảnh hưởng của rất nhiều loại rủi ro. Trên thế giới, người ta đã phân ra nhiều loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng, tiêu biểu nhất là rủi ro trong hoạt động tín dụng.

   Cuốn sách Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại – Lý luận và thực tiễn do các nhà khoa học thuộc Ngân hàng Nhà nước, Học viện Ngân hàng biên soạn, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành với mong muốn giúp bạn đọc, đặc biệt là các cán bộ tín dụng và nhân viên ngân hàng có thêm tài liệu nghiên cứu về vấn đề này.

  Cuốn sách tập trung phân tích về rủi ro tín dụng, các loại rủi ro tín dụng, những nguyên tắc cơ bản để tránh rủi ro tín dụng và đảm bảo an toàn tín dụng. Để tránh các rủi ro tín dụng, các tác giả đã trình bày những vấn đề như đánh giá chất lượng hồ sơ tín dụng ban đầu, những kỹ năng cơ bản cần có của nhân viên tín dụng trước khi tiếp nhận một yêu cầu xin vay, phân tích thông tin, thẩm định và đánh giá hồ sơ xin vay trước khi đưa ra quyết định cho vay.

  Nội dung cuốn sách được chia thành 8 chương:

  - Chương 1: Rủi ro tín dụng

  - Chương 2: Những nguyên tắc của Basel về tín dụng

  - Chương 3: Các báo cáo tài chính

  - Chương 4: Phân tích thông tin tài chính

  - Chương 5: Hồ sơ tín dụng và xử lý yêu cầu vay vốn

  - Chương 6: Quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng

  - Chương 7: Phòng ngừa, xử lý khoản vay có vấn đề và thu nợ

  - Chương 8: Cán bộ tín dụng

  Cuốn sách gồm 252 trang, giá 46.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ