Tác giả: TS. Lương Trọng Thành - PGS.TS. Bùi Văn Dũng - TS. Lê Văn Phong (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 115.000 đ
Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
Giá tiền: 110.000 đ
Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
Giá tiền: 141.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 25.000 đ
Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Tường Duy Kiên - PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
Giá tiền: 88.000 đ
« 8 9 10 11 12 »