Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Ngày đăng: 01/06/2021 - 14:06

Đây là cuốn sách chuyên khảo nghiên cứu công phu, nghiêm túc do PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, Chủ tịch Hội Thiên nhiên và Môi trường biển thuộc Hội Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), một nhà giáo, nhà khoa học nhiệt thành, nhà quản lý giàu tâm huyết với sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và đóng góp cho sự nghiệp phát triển đại dương thế giới, làm chủ biên. 

Cuốn sách Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển, đảo Việt Nam 

Sách có nguồn tư liệu phong phú, cung cấp cho bạn đọc thông tin khá toàn diện và cập nhật về biển, đảo; tiềm năng và thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; về các quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông; về chủ quyền biển, đảo, chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên và nghĩa vụ bảo vệ môi trường biển, ứng phó với thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu, biến đổi đại dương; công tác quản lý, khai thác và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biễn phức tạp, căng thẳng hiện nay.

Thông qua đó, giúp bạn đọc nhận thức đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn mối quan hệ không thể tách rời giữa vấn đề “chủ quyền” của nước ta đối với biển đảo (khía cạnh lãnh thổ), chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên và nghĩa vụ bảo đảm an ninh môi trường vì sự phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước.

Đối tượng mà cuốn sách hướng tới là cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và quản lý trong các trường đại học, các viện nghiên cứu, cơ quan quản lý các cấp liên quan đến biển, đảo cùng bạn đọc quan tâm đến vấn đề biển, đảo trong và ngoài nước.

 

Bình luận