Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong những năm đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh (1965-1969)

Ngày đăng: 18/08/2021 - 10:08

Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong những năm đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh (1965-1969) - một trong những ấn phẩm vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ hai nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021). Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ hiểu hơn về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp với các lực lượng vũ trang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, đặc biệt là giai đoạn (1965-1969) - giai đoạn Mỹ leo thang chiến tranh, đưa quân chiến đấu Mỹ và quân các nước phụ thuộc trực tiếp tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ xâm lược nước ta.

Cuốn sách Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong những năm đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh (1965-1969)

Xuyên suốt nội dung cuốn sách, người đọc dễ dàng thấy được, dù ở bất cứ giai đoạn nào, với vai trò “đầu tàu”, trọng trách cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dưới sự lãnh đạo của Đảng, ông đã quán triệt chiến tranh nhân dân toàn diện và trường kỳ, đứng vững trên nền tảng chính trị của khối đại đoàn kết toàn dân để dẫn dắt toàn quân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh bại một siêu cường hàng đầu thế giới.

Đại tá Trần Trọng Trung - tác giả cuốn sách - một nhà nghiên cứu lịch sử chiến tranh có uy tín, với tinh thần khách quan, trung thực, trách nhiệm cao của một người trong cuộc và với tinh thần lao động khoa học cẩn trọng, kỹ lưỡng, dựa trên nguồn tư liệu phong phú, chân thực, tin cậy ở trong nước và nước ngoài, từ thực tế xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất, đã phác họa quá trình Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, trên cương vị của mình đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương chỉ đạo từng bước đi ở tầm chiến lược toàn cục, chỉ đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân chủng, binh chủng tăng cường xây dựng lực lượng, tổ chức chi viện, đáp ứng về người và cơ sở vật chất cho tiền tuyến lớn miền Nam; quá trình quân và dân ta chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng đối phó với âm mưu leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ; quá trình hình thành quyết tâm chiến lược “giành thắng lợi quyết định” - quá trình hình thành kế hoạch tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968 - 1969, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trên chiến trường để buộc đế quốc Mỹ xuống thang chiến tranh…

Cả cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tấm gương phản chiếu của gần trọn thế kỷ XX - thế kỷ dữ dội nhất và cũng bi hùng nhất của dân tộc Việt Nam. Với tài thao lược, cùng với bản lĩnh cầm quân kiệt xuất, Đại tướng đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta lập nên những chiến công hiển hách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đáng nói là người đứng đầu quân đội đã đánh bại hai đội quân xâm lược hùng mạnh bậc nhất thế kỷ XX lại chưa hề được đào tạo qua trường lớp quân sự nào, và chính điều ấy đã làm nên sự khác biệt của Đại tướng, khiến thế giới phải ngả mũ khâm phục, suy tôn Võ Nguyên Giáp là danh tướng, một trong những thống soái kiệt xuất nhất trong lịch sử nhân loại..., đồng thời đánh giá ông là một trong số những người hiếm hoi có khả năng làm thay đổi dòng chảy lịch sử. Trên những chặng đường hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại những dấu ấn đặc biệt, gắn liền cuộc đời với sự nghiệp cách mạng, hòa vào âm thanh: “Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân Việt Nam anh hùng”. Năm tháng qua đi, song những chiến công vang dội của vị Đại tướng huyền thoại vẫn còn sống mãi với non sông đất nước, với các thế hệ người dân Việt Nam yêu nước; trở thành nét đẹp ngời sáng văn hóa quân sự Việt Nam.

Cuốn sách có ý nghĩa quan trọng, có giá trị lý luận, thực tiễn rất sâu sắc, góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng và làm kim chỉ nam cho hành động của Đảng trong thời kỳ mới. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống bản lĩnh, mưu trí, sáng tạo, kiên cường của lực lượng vũ trang mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tấm gương tiêu biểu nhất đến các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Bình luận