Tư duy hệ thống cho mọi người – Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt Nam

Tư duy hệ thống cho mọi người – Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
Số trang: 179 trang
Giá tiền: 190.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách cung cấp cho độc giả cơ sở lý thuyết và các nội dung cơ bản về tư duy hệ thống; việc ứng dụng tư duy hệ thống và kết quả đạt được trong thực tiễn tại một số địa phương ở Việt Nam và các kết quả đạt được; một số kinh nghiệm nhân rộng mô hình ứng dụng tư duy hệ thống tại Việt Nam và công cụ hiệu quả ứng dụng tư duy hệ thống trong thực tiễn tại Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho mọi người nhằm ứng dụng tư duy hệ thống vào thực tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 17.400 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
  Giá tiền: 282.000 đ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ