Vấn đề ngư nghiệp, ngư dân và ngư trường ở Việt Nam: Một số hàm ý chính sách (Sách chuyên khảo)

Vấn đề ngư nghiệp, ngư dân và ngư trường ở Việt Nam: Một số hàm ý chính sách (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
Số trang: 332 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được chia thành 7 chương. Trong đó, Chương 1 trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan tới phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm. Chương 2 khái quát một số vấn đề về ngành thủy sản của nước ta, như: lợi thế và tiềm năng nguồn lợi thủy sản Việt Nam, quá trình phát triển và quản lý nhà nước đối với ngành thủy sản của nước ta… Chương 3,4,5 đi sâu phân tích các vấn đề ngư nghiệp, ngư dân và ngư trường. Chương 6 phân tích một số vấn đề về ngư nghiệp, ngư dân, ngư trường trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn, qua đó thấy được vị trí của vấn đề ngư nghiệp, ngư dân và ngư trường trong chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta. Chương 7 đề xuất một số hàm ý chính sách để phát triển nghề cá nước ta thành nghề cá có trách nhiệm với ba trụ cột chính là phát triển ngư nghiệp, nâng cao đời sống và bảo vệ ngư dân, gìn giữ ngư trường. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 17.400 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
  Giá tiền: 282.000 đ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: 190.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ