Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 9

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 9
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •     Tập 9 ghi lại những hoạt động không biết mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tập trung xây dựng hậu phương lớn miền Bắc và tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở cả hai miền đất nước từ năm 1964 đến hết năm 1966.

       Đây là lần xuất bản thứ hai của bộ sách Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử. Lần xuất bản này, riêng tập 9 đã tập hợp 1400 sự kiện, trong đó có 220 sự kiện mới được bổ sung với sự cộng tác, giúp đỡ của nhiều cơ quan, cộng tác viên, tham khảo từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau.

      Những sự kiện trong tập 9 phản ánh hoạt động chỉ đạo sâu sát, kịp thời, đúng đắn, những phát biểu quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ, đề ra chủ trương, đường lối xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam nhằm đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

       Qua những sự kiện được tập hợp trong cuốn sách, có thể nói, hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng phong phú và toàn diện. Người hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, quan tâm chăm lo cho đời sống nhân dân, dành nhiều ưu tiên cho chính sách đối ngoại và hoạt động ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta, v.v.. Không chỉ có vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc sống đời thường cũng rất gần gũi, thân thiết qua những sự kiện như khi Người viết những vần thơ dạt dào cảm xúc, bắt nhịp một bài ca trong đêm liên hoan…

       Tập 9 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử gồm 595 trang, giá 73.000đ, được giới thiệu và bán tại Nhà sách 24 Quang Trung - Hà Nội, các chi nhánh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia và các cửa hàng sách.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ