Loading...

Cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với xây dựng Đảng hiện nay

Cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với xây dựng Đảng hiện nay
Tác giả: Phạm Văn Phong
Số trang: 278 trang
Giá tiền: 87.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với xây dựng Đảng hiện nay của tác giả Phạm Văn Phong. Cuốn sách gồm 4 chương:

  Chương I: Những vấn đề chung về chủ nghĩa cơ hội

  Chương II: C. Mác và Ph. Ăngghen đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội

  Chương III: V.I. Lênin đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội

  Chương IV: Bài học kinh nghiệm và ý nghĩa cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội

  Cuốn sách tập trung phân tích những nội dung và phương pháp đấu tranh chống các đại diện của chủ nghĩa cơ hội để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở những phân tích này, tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong công tác tư tưởng, lý luận nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước.

  Cuốn sách với nội dung nghiên cứu về cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội chính là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ lý luận, chính trị và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thanh Tuấn – PGS. TS. Trần Ngọc Linh – PGS. TSKH. Trần Nguyễn Tuyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
  Giá tiền: 11.000 đ
  Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Quang Phan và PGS. TS. Tô Đức Hạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ