Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Long An
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
Giá tiền: 147.000 đ
Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thường Xuân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Graham Allison; Người dịch: Nguyễn Thế Phương; Hiệu đính: Vũ Thị Lanh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, TS. Thịnh Văn Khoa, ThS. Trần Thị Ngọc Diệp (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 14.000 đ
Tác giả: Trần Đức Thảo
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
Giá tiền: Liên hệ
« 57 58 59 60 61 »