Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Năm Căn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Năm Căn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tác giả: Huyện ủy Năm Căn, Đảng bộ tỉnh Cà Mau
Số trang: 123 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 01/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Năm Căn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII Đảng bộ huyện và ý kiến tiếp thu, giải trình của Huyện ủy khóa XI; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Năm Căn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Danh sách, chân dung các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ