Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội

Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội
Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội
Số trang: 184 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách bao gồm phát biểu của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; toàn bộ diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khóa XII trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Danh sách Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ