Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, Tập 4: Liên khu ủy I (1949)

Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, Tập 4: Liên khu ủy I (1949)
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 836 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956, Tập 4: Liên khu ủy I (1949) có 78 tài liệu, gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông cáo, báo cáo, công văn… và 01 phụ lục của Liên khu ủy I. Các tài liệu trong tập văn kiện phản ánh khá đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Liên khu ủy I đối với cuộc kháng chiến ở Liên khu trong năm 1949. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ